Badania Okresowe Instalacji Elektrycznej

Jesteśmy doświadczoną firmą specjalizującą się w badaniach okresowych instalacji elektrycznych.

Zajmujemy się kompleksowym przeglądem instalacji elektrycznych.

W zakres przeglądu instalacji wchodzi: ocena sprawności stanu połączeń i osprzętu, zabezpieczenia i środki ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów i uziemienia instalacji oraz aparatów.

Dzięki naszemu doświadczeniu, sprawimy że Twoje instalacje będą spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Badania Okresowe Instalacji Elektrycznej

Wymogi prawne

W trosce o bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych, przepisy prawa budowlanego (art. 62) nakładają obowiązek regularnego przeglądu instalacji elektrycznych.

Co najmniej raz na 5 lat, instalacje elektryczne muszą być dokładnie kontrolowane, aby ocenić ich stan techniczny oraz przydatność użytkową.

Ten obowiązek spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości.

Bezpieczeństwo i Odszkodowanie

Regularne przeglądy to nie tylko klucz do bezpieczeństwa, ale także podstawa do uzyskania odszkodowania w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak pożar.

Firmy ubezpieczeniowe często wymagają aktualnych wyników przeglądów, zanim wypłacą odszkodowanie właścicielom lub zarządcy nieruchomości.

Dla Twojego spokoju i bezpieczeństwa, nie zaniedbuj regularnych badań okresowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na przegląd Twoich instalacji elektrycznych.

669 432 664
Badania Okresowe Instalacji Elektrycznej