Okresowe badanie

Obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej wynika z prawa budowlanego (art.62), który wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia.

Obowiązek ten ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu. Przeglądem instalacji elektrycznej objęte są również obiekty przeznaczenia zagrodowego oraz letniskowego, oraz wszystkie obiekty wymienione w art. 29, ust.1- Prawa budowlanego. W zakres przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi ocena sprawności stanu połączeń, osprzęt, zabezpieczenia i środków ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.

Wykonywanie okresowych przeglądów elektrycznych jest niezwykle istotne również w kwestii uzyskania odszkodowania pieniężnego w razie nieszczęśliwego zdarzenia, takiego jak np. pożar budynku. Często mają miejsce sytuacje, że firma ubezpieczeniowa bez uprzedniego poinformowania właściciela lub zarządcy budynku o konieczności posiadania aktualnych wyników z przeglądów instalacji elektrycznej, po prostu nie wypłaca odszkodowania. Zatem pamiętajmy, wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej to po pierwsze nasze BEZPIECZEŃSTWO, po drugie podstawa uzyskania należnego odszkodowania związanego z nieszczęśliwych zdarzeniem.